GDPR

Hej

Den 25 maj 2018 kommer den viktigaste europeiska dataskyddslagen träda i kraft och ersätta lagen som vi har haft de senaste 20 åren EU General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter 1995 EU Data Protection Directive. GDPR stärker individers rättigheter som berör personliga uppgifter och är avsedd att göra dataskyddslagar i Europa enhetliga, oavsett var data bearbetas.

Carrus Components AB vill måna om dina personliga integritet och därför vill vi informera dig om lagändringen. I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR vill vi upplysa om att ni finns med i vårt kundregister och mailregister.

Ni finns med i våra register då ni är vår målgrupp, och i många hänseenden vår kontaktperson i förbindelse med våra affärer.

Vi vill nu uppdatera kundregistret och ber er att avregistrera er om ni inte längre vill finnas med i vårt register.

De uppgifter som kan finnas hos oss är organisation, organisationsnummer, hemsida, namn, e-mail, telefonnummer, avdelning, befattning, samt register på era olika inköp, leveranser och ekonomiska transaktioner.

När det gäller företag och organisationer kan det finnas uppgifter om vilken bransch eller område ni verkar i.

Vi för inga anteckningar om någon i detta register, utan det fungerar endast som ett kundregister för att kunna nå ut till er och till tänkbara målgrupper inom er verksamhet.

Var vänlig och maila tillbaka till oss på info@carrusab.se, om ni inte är intresserade att finnas med i vårt kundregister. Ni kan även ringa oss på telefon +4638214391

Detta utskick är endast för att vi vill uppdatera de uppgifter vi har idag.

Med vänliga hälsningar

Stefan Larsson, Stefan Thulin, Mauritz Svensson och Jimmy Larsson

Carrus Components ab

Västra Järnvägsgatan 22

576 35  SÄVSJÖ

Hemsida: www.carrusab.se

Är du intresserad av våra tjänster?